Biologisk mångfald

Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson

Mål: Naturen har ett egenvärde och ska vara en källa till upplevelser för invånarna och besökarna i vår kommun och det görs genom ett aktivt naturvårdsarbete och ökad tillgänglighet till naturen för alla. Vi ska förvalta park och natur på ett sätt som främjar biologisk mångfald.

Indikatorer

Skyddad natur

Indikator SE.3.1

Andel skyddad natur.

Senaste värdet: 0,6 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2000
Huvudområde SE.3
Uppdaterad: 2018-03-02
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*