Biologisk mångfald

Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson

Mål: Naturen har ett egenvärde och ska vara en källa till upplevelser för invånarna och besökarna i vår kommun och det görs genom ett aktivt naturvårdsarbete och ökad tillgänglighet till naturen för alla. Vi ska förvalta park och natur på ett sätt som främjar biologisk mångfald.

Den biologiska mångfalden d.v.s. växter och djur ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Naturen i Katrineholm är omväxlande och här finns de flesta typiska mellansvenska naturtyper representerade. I kommunen finns förhållandevis gott om ädellövträd och brukade hag- och ängsmarker. Dessa har stor betydelse för den biologiska mångfalden och är beroende av fortsatt hävd, genom bete och slåtter, för att behålla sina naturvärden.

Huvudområde SE.3
Uppdaterad: 2018-03-02
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*