Skyddad natur

Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson

Indikatorn visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen. Indikatorn avser skyddad land- och vattenareal i naturreservat och biotopskyddsområden.

Andel skyddad natur.

Katrineholm
Riket
Södermanland
Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen skyddad natur är 0,6 procent i Katrineholm vilket är lågt i jämförelse med länet och riket. Dock är det svårt att se större skillnader när man kollar på andelen. Om man istället tittar på antal hektar skyddad natur så har det haft en konstant ökning och har sedan 2011 ökat med drygt 40 procent.

För åren före 2011 saknas uppgifter på skogligt biotopskydd. Sedan 2011 har den andelen legat på 0,1 procent (122 ha).

Indikator SE.3.1
Uppdaterad: 2017-06-27
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*