Skyddad natur

Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson

Indikatorn visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen. Indikatorn avser skyddad land- och vattenareal i naturreservat och biotopskyddsområden.

Andel skyddad natur.

Katrineholm
Riket
Södermanland
Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen skyddad natur är 0,6 procent i Katrineholm vilket är lågt i jämförelse med länet och riket där också andelen ökar.

Indikator SE.3.1
Uppdaterad: 2018-03-01
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*