Skyddad natur

Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson

Indikatorn visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen. Indikatorn avser skyddad land- och vattenareal i naturreservat och biotopskyddsområden.

Andel skyddad natur.

Mätområde Datum Värde (%)
Katrineholm 2000 0,2
Katrineholm 2001 0,2
Katrineholm 2002 0,2
Katrineholm 2003 0,2
Katrineholm 2004 0,3
Katrineholm 2006 0,3
Katrineholm 2007 0,3
Katrineholm 2008 0,3
Katrineholm 2009 0,3
Katrineholm 2010 0,3
Katrineholm 2011 0,4
Katrineholm 2012 0,5
Katrineholm 2013 0,5
Katrineholm 2014 0,6
Katrineholm 2015 0,6
Katrineholm 2016 0,6
Katrineholm 2017 0,6
Södermanland 2000 3,9
Södermanland 2001 3,9
Södermanland 2002 4
Södermanland 2003 4,1
Södermanland 2004 5
Södermanland 2006 4,9
Södermanland 2007 5,1
Södermanland 2008 5,2
Södermanland 2009 5,2
Södermanland 2010 5,4
Södermanland 2011 5,4
Södermanland 2012 5,4
Södermanland 2013 5,4
Södermanland 2014 5,5
Södermanland 2015 5,5
Södermanland 2016 5,5
Södermanland 2017 5,9
Riket 2000 7,3
Riket 2001 7,4
Riket 2002 7,5
Riket 2003 7,6
Riket 2004 7,6
Riket 2006 7,7
Riket 2007 7,9
Riket 2008 8
Riket 2009 8
Riket 2010 8,1
Riket 2011 8,3
Riket 2012 8,4
Riket 2013 8,5
Riket 2014 8,7
Riket 2015 8,7
Riket 2016 8,9
Riket 2017 10,4
Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen skyddad natur är 0,6 procent i Katrineholm vilket är lågt i jämförelse med länet och riket där också andelen ökar.

Indikator SE.3.1
Uppdaterad: 2018-03-01
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*