God bebyggd miljö

Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad

Mål: Katrineholms kommun erbjuder en god bebyggd miljö, både inom nyproduktion och i befintlig bebyggelse. I vår kommun ska vi ha en trygg, sund och säker boendemiljö.

Indikatorer

Metaller i avloppsslam

Indikator SE.4.1

Medelkoncentrationen av bly, kvicksilver och kadmium i avloppsslammet.

Hushållsavfall

Indikator SE.4.2

Total mängd insamlat hushållsavfall per invånare.

Senaste värdet: 445 kg/inv2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Materialåtervinning

Indikator SE.4.3

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Senaste värdet: 43 %2016

Matavfall till biologisk behandling

Indikator SE.4.4

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt.

Senaste värdet: 71 %2016

Matsvinn i kommunens serveringar

Indikator SE.4.5

Matsvinn per portion.

Senaste värdet: 51 gram2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013

Miljöcertifierade skolor och förskolor

Indikator SE.4.6

Andel miljöcertifierade skolor

Senaste värdet: 14,9 %2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2015
Huvudområde SE.4
Uppdaterad: 2017-06-28
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*