Hushållsavfall

Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad

Indikatorn visar mängd insamlat kärl- och säckavfall, grovavfall, förpackningar och returpapper samt farligt avfall per invånare.

Total mängd insamlat hushållsavfall per invånare.

Kärl- och säckavfall
Grovavfall
Förpackningar och returpapper
Farligt avfall (inkl. elavfall)
Datakälla: Avfallweb

Kommentar

Mängden hushållsavfall har ökat fram till 2015 men år 2016 bröts den trenden och gick ner till 448 kg/invånare. Minskningen har främst skett inom grovavfall samt förpackningar och returpapper.

Tillståndsklassning

 Dåligt >650 kg/inv
 Mindre bra 500–650 kg/inv
 Bra 380–500 kg/inv
 Mycket bra <380 kg/inv
Indikator SE.4.2
Uppdaterad: 2017-05-17
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*