Matavfall till biologisk behandling

Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad

Indikatorn visar andelen matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som sorteras ut och går till central biologisk behandling samt matavfall som hemkomposteras eller slängs i matavfallskvarn.

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt.

Katrineholm
Södermanland
Datakälla: Avfallweb

Kommentar

I april 2016 började hushåll och verksamheter i Katrineholm samt Flen och Vingåker att sortera ut matavfall. Matavfallet läggs i en grön påse som sedan slängs i samma kärl som övrigt brännbart hushållsavfall. Matavfallet blir sedan biogas och biogödsel. Matavfallsinsamlingen ledde till att drygt 70 procent av matavfallet sorterades ut 2016, vilket är enligt Avfall Sveriges värderingsgränser "Mycket bra". Katrineholm har därrmed uppnått ett av Sveriges etappmål som innebär att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara och minst 40 procent behandlas så att även energi tas tillvara.

Tillståndsklassning

 Mycket bra >50 %
 Bra 36–50 %
 Mindre bra 10–36 %
 Dåligt <10 %
Indikator SE.4.4
Uppdaterad: 2017-05-09
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*