Materialåtervinning

Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad

Materialåtervinning spelar en viktig roll i ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt.

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Katrineholm
Södermanland
Datakälla: Avfallweb

Kommentar

Under 2016 ökade andelen hushållsavfall från 30 pocent till 43 procent och ligger nu på samma nivå som resten av länet. Den stora ökningen beror på att alla hushåll och verksamheter fr.o.m. april 2016 sorterar ut matavfall. Läs mer under indikator om matavfall.

Värdet i Katrineholms kommun klassas enligt Avfall Sveriges värderingsgränser som "Mindre bra".

Tillståndsklassning

 Mycket bra >60 %
 Bra 50–60 %
 Mindre bra 30–50 %
 Dåligt <30 %
Indikator SE.4.3
Uppdaterad: 2017-05-09
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*