Minskad klimatpåverkan

X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren

Mål: Klimatpåverkan ska minimeras.

Indikatorer

Utsläpp av växthusgaser

Indikator SE.1.1

Utsläpp av växthusgaser i kommunen per invånare

Senaste värdet: 4227 kg/inv2015
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990

Lokal produktion av solenergi

Indikator SE.1.2

Installerad effekt solel per invånare.

Senaste värdet: 90,2 kWh/inv2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015

Miljöbilar i trafiken

Indikator SE.1.3

Andel miljöbilar i trafiken

Senaste värdet: 3,5 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013

Andel miljöbilar i kommunkoncernen

Indikator SE.1.4

Andelen miljöbilar i kommunkoncernen.

Senaste värdet: 67,5 %2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Körsträcka med personbil

Indikator SE.1.5

Körsträcka per invånare med personbil

Senaste värdet: 667 mil/person2016
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1999

Närproducerat livsmedel

Indikator SE.1.6

Andel närproducerade livsmedel

Senaste värdet: 10 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012

Kollektivtrafik

Indikator SE.1.7

Antal påstigningar inom landsbygdstrafiken och stadstrafiken.

Senaste värdet: 608123 stycken2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Huvudområde SE.1
Uppdaterad: 2017-06-28
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*