Minskad klimatpåverkan

X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren

Mål: Klimatpåverkan ska minimeras.

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s konvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

För att inte riskera en farlig påverkan på klimatsystemet har EU:s medlemsstater enats om målet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst 2 grader jämfört med förindustriell temperaturnivå.

Problemet är i högsta grad en global fråga, men alla utsläpp sker lokalt. Det behöver vidtas åtgärder globalt, men det är även viktigt att vidta löpande lokala åtgärder.

Huvudområde SE.1
Uppdaterad: 2017-06-28
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*