Körsträcka med personbil

X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren

Körsträcka per invånare med personbil

Katrineholm
Södermanland
Riket
Datakälla: RUS - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

Kommentar

Sedan 2013 har körsträckan per invånare ökat i Katrineholm med nio procent men kommunen ligger än så länge under både länet och riket.

Indikator SE.1.5
Uppdaterad: 2018-03-26
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*