Lokal produktion av solenergi

X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren

Indikatorn visar installerad effekt solel per invånare som finns påkopplade på det Svenska elnätet.

Installerad effekt solel per invånare.

Katrineholm
Södermanland
Riket
Datakälla: SCB och Energikontoret i Mälardalen

Kommentar

I Katrineholm finns det 68 solcellsanläggningar som är påkopplade på det Svenska elnätet med en installerad effekt på 2 113 kW. Installerad effekt per invånare är nästan 63 W vilket är långt mer än medel för både länet och riket.

Från och med 2016 redovisar SCB statistik på detta. Statistiken för 2015 är hämtad från Energikontoret i Mälardalen.

Indikator SE.1.2
Uppdaterad: 2017-06-27
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*