Andel miljöbilar i kommunkoncernen

X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren

Indikatorn visar andelen av dessa som är miljöbilar enligt den definition som gällde för stadens inköp vid inköpstillfället.

Andelen miljöbilar i kommunkoncernen.

Datakälla: Årsredovisning 2017

Kommentar

Andelen miljöbilar gick ner 2012 vilket delvis beror på färre gas- och etanolbilar. Även införande av den nya miljöbilsdefinitionen 2013 kan ha haft en påverkan. Den negativa trenden för personbilar fortsatte fram till 2016 då andelen miljöbilar bland kommunens personbilar återigen ökade.

Indikator SE.1.4
Uppdaterad: 2018-03-29
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*