Miljöbilar i trafiken

X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren

Indikatorn visar dels andelen miljöbilar i trafik enligt den definition som gällde vid inköpstillfället fram till och med 2015. I den definitionen ingår alltså även äldre miljöbilar som inte uppfyller dagens strängare miljöbilsdefinition. Från och med 2016 redovisar inte Trafikanalys antal bilar som uppfyller den gamla definitionen (MB2007) utan endast den nya definitionen (MB2013). Den nya definitionen började gälla 2013. Indikatorn redovisar därför även andelen miljöbilar som endast uppfyller den nya definitionen från och med 2013 (MB2013).

Andel miljöbilar i trafiken

MB2013
Inköpstillfället
Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen miljöbilar har haft en positiv utveckling sedan 2011 men andelen miljöbilar som uppfyller den nya definitionen är relativt låg, 2,4 procent. Samma trend kan man se i både länet och riket. Katrineholm ligger dock både under länet och riket som år 2016 hade 2,9 respektive 4 procent miljöbilar.

Indikator SE.1.3
Uppdaterad: 2017-05-17
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*