Utsläpp av växthusgaser

X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser.

Utsläpp av växthusgaser i kommunen per invånare

Katrineholm
Södermanland
Riket
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS

Kommentar

Kommunens totala utsläpp av växthusgaser har minskat med 50 % sedan 1990. Den största minskningen har skett inom energiförsörjning och då främst fjärrvärmeproduktionen. De sektorer som stod för störst utsläpp i Katrineholm 2015 var transporter och därefter jordbruket. Länet har höga utsläpp på grund av SSAB i Oxelösund.

Indikator SE.1.1
Uppdaterad: 2018-03-29
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*