Utsläpp av växthusgaser

X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser. Utsläppen från resor utanför kommungränsen ingår inte, inte heller utsläpp från varor och livsmedel som producerats utanför kommunen.

Utsläpp av växthusgaser i kommunen per invånare

Energiförsörjning
Transporter
Jordbruk
Arbetsmaskiner
Avfall och avlopp
Industriprocesser
Produktanvändning
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS

Kommentar

Kommunens totala utsläpp av växthusgaser har minskat med nästan hälften sedan 1990. Den största minskningen har skett inom energiförsörjning och då främst el- och värmeverk. Fjärrvärmen 2014 bestod främst av återvunnet trädbränsle samt sekundära trädbränslen, dvs. restprodukter. De sektorer som stod för störst utsläpp 2014 var transporter och därefter jordbruk.

Indikator SE.1.1
Uppdaterad: 2017-05-23
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*