Rena sjöar och vattendrag

Barn som badar, foto: Hanna Maxstad
Barn som badar, foto: Hanna Maxstad

Mål: Tillförsel av näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och grundvatten ska minimeras. Vattnet i vår kommun är en viktig tillgång som ska skyddas, då det även är vårt viktigaste livsmedel.

Indikatorer

Ekologisk status för ytvattenförekomster

Indikator SE.2.1

Den ekologiska statusen för kommunens ytvattenförekomster.

Senaste värdet: 8 stycken2017
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

Fosfor i sjöar

Indikator SE.2.2

Statusen aveende fosfor i kommunens sjöar.

Senaste värdet: 7 stycken2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

Badvatten

Indikator SE.2.3

Andel tjänligt badvatten.

Senaste värdet: 95 %2017
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Huvudområde SE.2
Uppdaterad: 2018-03-26
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*