Badvatten


Malmenbadet Foto Lena Hammarbäck

Kommunen har provtagningar på nio stycken badplatser varav en har klassats som EU-bad, Djulösjön. Med EU-bad menas att de har i genomsnitt fler än 200 badande per dag. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Indikatorn visar andelen tjänligt badvatten för kommunens olika badplatser.

Andel tjänligt badvatten.

Totalt
Datakälla: Badplatsen, Havs- och Vattenmyndigheten

Kommentar

Badvattenkvalitén på Katrineholms badplatser var godtagbar under 2017. De flesta badplatser har inga anmärkningar på badvattenkvalitén. Malmen hade en anmärkning och Fiskeboda har en provtagning där badvattnet var otjänligt.

Indikator SE.2.3
Uppdaterad: 2018-03-01
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*