Badvatten


Malmenbadet Foto Lena Hammarbäck

Kommunen har provtagningar på nio stycken badplatser varav en har klassats som EU-bad, Djulösjön. Med EU-bad menas att de har i genomsnitt fler än 200 badande per dag. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Indikatorn visar andelen tjänligt badvatten för kommunens olika badplatser.

Andel tjänligt badvatten.

Totalt
Datakälla: Badplatsen, Havs- och Vattenmyndigheten

Kommentar

Badvattenkvalitén på Katrineholms badplatser var bra under 2016. Ingen provtagning på badplatserna hade någon anmärkning. Detta är en förbättring från föregående år då både Duveholmssjön och Fiskeboda hade en provtagning med anmärkning.

Indikator SE.2.3
Uppdaterad: 2017-06-27
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*