Badvatten


Malmenbadet Foto Lena Hammarbäck

Kommunen har provtagningar på nio stycken badplatser varav en har klassats som EU-bad, Djulösjön. Med EU-bad menas att de har i genomsnitt fler än 200 badande per dag. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Indikatorn visar andelen tjänligt badvatten för kommunens olika badplatser.

Andel tjänligt badvatten.

Badplats Senaste värdet (%) Datum
Aspen 100 2017
Djulösjön 100 2017
Duveholmssjön 100 2017
Fagerön 100 2017
Forssjösjön 100 2017
Storsjön 100 2017
Veckeln 100 2017
Totalt 95 2017
Malmen 83 2017
Fiskeboda 70 2017
Datakälla: Badplatsen, Havs- och Vattenmyndigheten

Kommentar

Badvattenkvalitén på Katrineholms badplatser var godtagbar under 2017. De flesta badplatser har inga anmärkningar på badvattenkvalitén. Malmen hade en anmärkning och Fiskeboda har en provtagning där badvattnet var otjänligt.

Indikator SE.2.3
Uppdaterad: 2018-03-01
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*