Badvatten


Malmenbadet Foto Lena Hammarbäck

Kommunen har provtagningar på nio stycken badplatser varav en har klassats som EU-bad, Djulösjön. Med EU-bad menas att de har i genomsnitt fler än 200 badande per dag. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Indikatorn visar andelen tjänligt badvatten för kommunens olika badplatser.

Andel tjänligt badvatten.

Mätområde Datum Värde (%)
Totalt 1990 68
Totalt 1991 82
Totalt 1992 97
Totalt 1993 94
Totalt 1994 100
Totalt 1995 100
Totalt 1996 96
Totalt 1997 78
Totalt 1998 100
Totalt 1999 100
Totalt 2000 93
Totalt 2001 97
Totalt 2002 91
Totalt 2003 94
Totalt 2004 97
Totalt 2005 100
Totalt 2006 93
Totalt 2007 79
Totalt 2008 100
Totalt 2009 94
Totalt 2010 91
Totalt 2011 90
Totalt 2012 95
Totalt 2013 100
Totalt 2014 97
Totalt 2015 94
Totalt 2016 100
Totalt 2017 95
Aspen 1990 100
Aspen 1996 100
Aspen 1997 100
Aspen 1998 100
Aspen 1999 100
Aspen 2000 100
Aspen 2001 100
Aspen 2002 100
Aspen 2003 100
Aspen 2004 100
Aspen 2005 100
Aspen 2006 100
Aspen 2007 100
Aspen 2008 100
Aspen 2009 100
Aspen 2010 100
Aspen 2011 100
Aspen 2012 100
Aspen 2013 100
Aspen 2014 100
Aspen 2015 100
Aspen 2016 100
Aspen 2017 100
Djulösjön 1990 33
Djulösjön 1991 50
Djulösjön 1992 100
Djulösjön 1993 100
Djulösjön 1994 100
Djulösjön 1995 100
Djulösjön 1996 100
Djulösjön 1997 100
Djulösjön 1998 100
Djulösjön 1999 100
Djulösjön 2000 100
Djulösjön 2001 100
Djulösjön 2002 71
Djulösjön 2003 100
Djulösjön 2004 100
Djulösjön 2005 100
Djulösjön 2006 75
Djulösjön 2007 60
Djulösjön 2008 100
Djulösjön 2009 100
Djulösjön 2010 83
Djulösjön 2011 83
Djulösjön 2012 100
Djulösjön 2013 100
Djulösjön 2014 100
Djulösjön 2015 100
Djulösjön 2016 100
Djulösjön 2017 100
Duveholmssjön 1990 67
Duveholmssjön 1991 67
Duveholmssjön 1992 100
Duveholmssjön 1993 100
Duveholmssjön 1994 100
Duveholmssjön 1995 100
Duveholmssjön 1996 100
Duveholmssjön 1997 60
Duveholmssjön 1998 100
Duveholmssjön 1999 100
Duveholmssjön 2000 100
Duveholmssjön 2001 100
Duveholmssjön 2002 100
Duveholmssjön 2003 80
Duveholmssjön 2004 80
Duveholmssjön 2005 100
Duveholmssjön 2006 100
Duveholmssjön 2007 67
Duveholmssjön 2008 100
Duveholmssjön 2009 100
Duveholmssjön 2010 60
Duveholmssjön 2011 57
Duveholmssjön 2012 100
Duveholmssjön 2013 100
Duveholmssjön 2014 100
Duveholmssjön 2015 67
Duveholmssjön 2016 100
Duveholmssjön 2017 100
Fagerön 1990 100
Fagerön 1991 100
Fagerön 1992 100
Fagerön 1993 100
Fagerön 1994 100
Fagerön 1995 100
Fagerön 2011 100
Fagerön 2012 100
Fagerön 2013 100
Fagerön 2014 100
Fagerön 2015 100
Fagerön 2016 100
Fagerön 2017 100
Fiskeboda 1990 33
Fiskeboda 1991 100
Fiskeboda 1992 100
Fiskeboda 1993 100
Fiskeboda 1994 100
Fiskeboda 1995 100
Fiskeboda 1996 100
Fiskeboda 1997 100
Fiskeboda 1998 100
Fiskeboda 1999 100
Fiskeboda 2000 67
Fiskeboda 2001 80
Fiskeboda 2002 80
Fiskeboda 2003 80
Fiskeboda 2004 100
Fiskeboda 2005 100
Fiskeboda 2006 75
Fiskeboda 2007 60
Fiskeboda 2008 100
Fiskeboda 2009 50
Fiskeboda 2010 100
Fiskeboda 2011 100
Fiskeboda 2012 80
Fiskeboda 2013 100
Fiskeboda 2014 67
Fiskeboda 2015 75
Fiskeboda 2016 100
Fiskeboda 2017 70
Forssjösjön 1990 67
Forssjösjön 1991 75
Forssjösjön 1992 100
Forssjösjön 1993 100
Forssjösjön 1994 100
Forssjösjön 1995 100
Forssjösjön 1996 100
Forssjösjön 1997 100
Forssjösjön 1998 100
Forssjösjön 1999 100
Forssjösjön 2000 100
Forssjösjön 2001 100
Forssjösjön 2002 100
Forssjösjön 2003 100
Forssjösjön 2004 100
Forssjösjön 2005 100
Forssjösjön 2006 100
Forssjösjön 2007 75
Forssjösjön 2008 100
Forssjösjön 2009 100
Forssjösjön 2010 100
Forssjösjön 2011 100
Forssjösjön 2012 100
Forssjösjön 2013 100
Forssjösjön 2014 100
Forssjösjön 2015 100
Forssjösjön 2016 100
Forssjösjön 2017 100
Malmen 1990 100
Malmen 1991 100
Malmen 1992 100
Malmen 1993 100
Malmen 1994 100
Malmen 1995 100
Malmen 1996 100
Malmen 1997 100
Malmen 1998 100
Malmen 1999 100
Malmen 2000 100
Malmen 2001 100
Malmen 2002 100
Malmen 2003 100
Malmen 2004 100
Malmen 2005 100
Malmen 2006 100
Malmen 2007 100
Malmen 2008 100
Malmen 2009 100
Malmen 2010 100
Malmen 2011 100
Malmen 2012 100
Malmen 2013 100
Malmen 2014 100
Malmen 2015 100
Malmen 2016 100
Malmen 2017 83
Storsjön 1990 67
Storsjön 1991 100
Storsjön 1992 100
Storsjön 1993 100
Storsjön 1994 100
Storsjön 1995 100
Storsjön 1996 100
Storsjön 1997 100
Storsjön 1998 100
Storsjön 1999 100
Storsjön 2000 100
Storsjön 2001 100
Storsjön 2002 100
Storsjön 2003 100
Storsjön 2004 100
Storsjön 2005 100
Storsjön 2006 100
Storsjön 2007 100
Storsjön 2008 100
Storsjön 2009 100
Storsjön 2010 100
Storsjön 2011 100
Storsjön 2012 100
Storsjön 2013 100
Storsjön 2014 100
Storsjön 2015 100
Storsjön 2016 100
Storsjön 2017 100
Veckeln 1990 67
Veckeln 1991 75
Veckeln 1992 75
Veckeln 1993 67
Veckeln 1994 100
Veckeln 1995 100
Veckeln 1996 67
Veckeln 1997 0
Veckeln 1998 100
Veckeln 1999 100
Veckeln 2000 67
Veckeln 2001 100
Veckeln 2002 100
Veckeln 2003 100
Veckeln 2004 100
Veckeln 2005 100
Veckeln 2006 100
Veckeln 2007 100
Veckeln 2008 100
Veckeln 2009 100
Veckeln 2010 100
Veckeln 2011 100
Veckeln 2012 80
Veckeln 2013 100
Veckeln 2014 100
Veckeln 2015 100
Veckeln 2016 100
Veckeln 2017 100
Datakälla: Badplatsen, Havs- och Vattenmyndigheten

Kommentar

Badvattenkvalitén på Katrineholms badplatser var godtagbar under 2017. De flesta badplatser har inga anmärkningar på badvattenkvalitén. Malmen hade en anmärkning och Fiskeboda har en provtagning där badvattnet var otjänligt.

Indikator SE.2.3
Uppdaterad: 2018-03-01
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*