Ekologisk status för ytvattenförekomster

Indikatorn visar den ekologiska statusen i kommunens ytvattenförekomster. Den ekologiska statusen bedöms i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

Den ekologiska statusen för kommunens ytvattenförekomster.

Hög
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig
Data saknas
Datakälla: VISS- Vatteninformationssystem i Sverige

Kommentar

Enligt den senaste bedömningen som har gjorts har åtta ytvattenförekomster av totalt 62 stycken hög eller god ekologisk status, fyra sjöar och fyra vattendrag. En vattenförekomst har fått klassningen dålig vilket är sjön Långhalsen där växtplankton har varit avgörande för bedömningen.

Indikator SE.2.1
Uppdaterad: 2018-03-01
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*