Ekologisk status för ytvattenförekomster

Indikatorn visar den ekologiska statusen i kommunens ytvattenförekomster. Den ekologiska statusen bedöms i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

Den ekologiska statusen för kommunens ytvattenförekomster.

Status Senaste värdet (stycken) Datum
Hög 2 2017
God 6 2017
Måttlig 48 2017
Otillfredsställande 5 2017
Dålig 1 2017
Data saknas 2 2017
God och Hög 8 2017
Datakälla: VISS- Vatteninformationssystem i Sverige

Kommentar

Enligt den senaste bedömningen som har gjorts har åtta ytvattenförekomster av totalt 62 stycken hög eller god ekologisk status, fyra sjöar och fyra vattendrag. En vattenförekomst har fått klassningen dålig vilket är sjön Långhalsen där växtplankton har varit avgörande för bedömningen.

Indikator SE.2.1
Uppdaterad: 2018-03-01
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*