Ekologisk status för ytvattenförekomster

Indikatorn visar den ekologiska statusen i kommunens ytvattenförekomster. Den ekologiska statusen bedöms i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

Den ekologiska statusen för kommunens ytvattenförekomster.

Mätområde Datum Värde (stycken)
God och Hög 2016 8
God och Hög 2017 8
Hög 2016 2
Hög 2017 2
God 2016 6
God 2017 6
Måttlig 2016 48
Måttlig 2017 48
Otillfredsställande 2016 5
Otillfredsställande 2017 5
Dålig 2016 1
Dålig 2017 1
Data saknas 2017 2
Datakälla: VISS- Vatteninformationssystem i Sverige

Kommentar

Enligt den senaste bedömningen som har gjorts har åtta ytvattenförekomster av totalt 62 stycken hög eller god ekologisk status, fyra sjöar och fyra vattendrag. En vattenförekomst har fått klassningen dålig vilket är sjön Långhalsen där växtplankton har varit avgörande för bedömningen.

Indikator SE.2.1
Uppdaterad: 2018-03-01
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*