Fosfor i sjöar

Barn som badar, foto: Hanna Maxstad
Barn som badar, foto: Hanna Maxstad

Vid bedömningen av ekologisk status är näringsämnen en parameter där man mäter totalfosforhalten. Indikatorn visar statusen aveende fosfor i kommunens sjöar.

Statusen aveende fosfor i kommunens sjöar.

Status Senaste värdet (stycken) Datum
Hög 2 2016
God 5 2016
Måttlig 11 2016
Otillfredsställande 5 2016
Dålig 5 2016
God och Hög 7 2016
Datakälla: VISS

Kommentar

Sju sjöar av kommunens 28 har god eller hög status gällande näringsämnen. Fem sjöar har klassats med otillfredsställande status och fem sjöar med dålig status. De sjöar med dålig status står dock endast för fyra procent av den totala ytan av kommunens sjöar medan de med otillfredsställande status står för 80 procent av ytan. Ingen provtagning har skett under 2017.

Indikator SE.2.2
Uppdaterad: 2018-03-26
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*