KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Biologisk mångfald
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Huvudområde SE.3

Biologisk mångfald

Mål: Kommunen ska bedriva ett aktivt naturvårdsarbete och verka för stärkt biologisk mångfald och goda spridningssamband för växter och djur. De gröna miljöerna ska ge goda förutsättningar för de ekosystemtjänster som naturen levererar.

Indikatorer

Skyddad natur

IndikatorSE.3.1

Andel skyddad natur.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 0,7 %2018

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-18