KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Biologisk mångfald / Skyddad natur
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Indikator SE.3.1

Skyddad natur

Indikatorn visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen. Indikatorn avser skyddad land- och vattenareal i naturreservat och biotopskyddsområden.

Andel skyddad natur.

Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen skyddad natur är 0,7 procent i Katrineholm vilket är lågt i jämförelse med länet och riket där också andelen ökar mer.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-18