KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Biologisk mångfald / Skyddad natur
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Svamp i skogen, foto: Josefine Karlsson
Indikator SE.3.1

Skyddad natur

Indikatorn visar hur skyddet av värdefull natur och vattenmiljöer utvecklas inom kommunen. Indikatorn avser skyddad land- och vattenareal i naturreservat och biotopskyddsområden.

Andel skyddad natur.

Mätområde Datum Värde (%)

Katrineholm

2000

0,2

Katrineholm

2001

0,2

Katrineholm

2002

0,2

Katrineholm

2003

0,2

Katrineholm

2004

0,3

Katrineholm

2006

0,3

Katrineholm

2007

0,3

Katrineholm

2008

0,3

Katrineholm

2009

0,3

Katrineholm

2010

0,3

Katrineholm

2011

0,4

Katrineholm

2012

0,5

Katrineholm

2013

0,5

Katrineholm

2014

0,6

Katrineholm

2015

0,6

Katrineholm

2016

0,6

Katrineholm

2017

0,6

Katrineholm

2018

0,7

Södermanland

2000

3,9

Södermanland

2001

3,9

Södermanland

2002

4

Södermanland

2003

4,1

Södermanland

2004

5

Södermanland

2006

4,9

Södermanland

2007

5,1

Södermanland

2008

5,2

Södermanland

2009

5,2

Södermanland

2010

5,4

Södermanland

2011

5,4

Södermanland

2012

5,4

Södermanland

2013

5,4

Södermanland

2014

5,5

Södermanland

2015

5,5

Södermanland

2016

5,5

Södermanland

2017

5,9

Södermanland

2018

6

Riket

2000

7,3

Riket

2001

7,4

Riket

2002

7,5

Riket

2003

7,6

Riket

2004

7,6

Riket

2006

7,7

Riket

2007

7,9

Riket

2008

8

Riket

2009

8

Riket

2010

8,1

Riket

2011

8,3

Riket

2012

8,4

Riket

2013

8,5

Riket

2014

8,7

Riket

2015

8,7

Riket

2016

8,9

Riket

2017

10,4

Riket

2018

10,8

Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen skyddad natur är 0,7 procent i Katrineholm vilket är lågt i jämförelse med länet och riket där också andelen ökar mer.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-18