KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / God bebyggd miljö / Hushållsavfall
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Indikator SE.4.2

Hushållsavfall

Indikatorn visar mängd insamlat kärl- och säckavfall, grovavfall, förpackningar och returpapper samt farligt avfall per invånare.

Total mängd insamlat hushållsavfall per invånare.

Datakälla: Avfallweb

Kommentar

Mängden hushållsavfall har ökat fram till 2015 men år 2016 bröts den trenden och det minskar stadigt. 2018 var mängden hushållsavfall 441 kg/person. Insamling av förpackningar och returpapper minskar också vilket är en trend vi vill ska öka.

Tillståndsklassning

 Dåligt >650 kg/inv
 Mindre bra 500–650 kg/inv
 Bra 380–500 kg/inv
 Mycket bra <380 kg/inv

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-18