KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / God bebyggd miljö
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Huvudområde SE.4

God bebyggd miljö

Mål: Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett miljanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Nedskräpningen ska minska och möjligheterna till återvinning behöver förbättras för att återvinningsgraden ska öka.

Indikatorer

Metaller i avloppsslam

IndikatorSE.4.1

Medelkoncentrationen av bly, kvicksilver och kadmium i avloppsslammet.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll

Hushållsavfall

IndikatorSE.4.2

Total mängd insamlat hushållsavfall per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 441 kg/inv2018

Materialåtervinning

IndikatorSE.4.3

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 40 %2018

Matavfall till biologisk behandling

IndikatorSE.4.4

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 65 %2018

Matsvinn i kommunens serveringar

IndikatorSE.4.5

Matsvinn per portion.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2013
Senaste värdet: 51 gram2017

Miljöcertifierade skolor och förskolor

IndikatorSE.4.6

Andel miljöcertifierade skolor

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 8 %2018

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-25