KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / God bebyggd miljö
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Huvudområde SE.4

God bebyggd miljö

Mål: Ny bebyggelse ska lokaliseras och utformas på ett miljanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Nedskräpningen ska minska och möjligheterna till återvinning behöver förbättras för att återvinningsgraden ska öka.

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Människans konsumtion leder till påverkan på miljön från att varor och tjänster produceras och används tills de blir avfall. Genom att ta tillvara på avfall och restprodukter och samtidigt effektivisera resursförbrukningen kan konsumtionens miljöpåverkan minska.

Arbetet med en ny översiktsplan pågår i kommunen och under 2014 antogs delen staden.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-25