KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / God bebyggd miljö / Matavfall till biologisk behandling
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Indikator SE.4.4

Matavfall till biologisk behandling

Indikatorn visar andelen matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som sorteras ut och går till central biologisk behandling samt matavfall som hemkomposteras eller slängs i matavfallskvarn.

Andel av uppkommet matavfall som behandlas biologiskt.

Datakälla: Avfallweb

Kommentar

Efter införande av grön påse har kommunikationsinsatserna minskat, vilket har lett till en minskad utsortering av matavfall till biologisk behandling.

Tillståndsklassning

 Mycket bra >50 %
 Bra 36–50 %
 Mindre bra 10–36 %
 Dåligt <10 %

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-20