KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / God bebyggd miljö / Materialåtervinning
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Indikator SE.4.3

Materialåtervinning

Materialåtervinning spelar en viktig roll i ett hållbart samhälle. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och behandlas på rätt sätt.

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

Datakälla: Avfallweb

Kommentar

Under 2016 ökade andelen hushållsavfall från 30 pocent till 43 procent vilket beror på att alla hushåll och verksamheter fr.o.m. april 2016 sorterar ut matavfall. Utvecklingstrenden 2018 är dock negativ.

Tillståndsklassning

 Mycket bra >60 %
 Bra 50–60 %
 Mindre bra 30–50 %
 Dåligt <30 %

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-18