KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / God bebyggd miljö / Matsvinn i kommunens serveringar
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Indikator SE.4.5

Matsvinn i kommunens serveringar

Indikatorn visar matsvinn per portion i samband med lunchserveringarna för mätningar som görs under hösten.

Matsvinn per portion.

Datakälla: Kommunens årsredovisning

Kommentar

Under 2018 har matsvinnsmätning ej genomförts eftersom metodutveckling pågår. Mätning planeras under 2019.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2018-03-23