KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / God bebyggd miljö / Miljöcertifierade skolor och förskolor
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Byggnation av Kvarteret Hästen, foto: Hanna Maxstad
Indikator SE.4.6

Miljöcertifierade skolor och förskolor

Indikatorn visar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med Grön flagg.

Andel miljöcertifierade skolor

Datakälla: Håll Sverige Rent samt Skolverket

Kommentar

Antalet förskolor och skolor med Grön flagg har minskat. Utredning om införande av naturskola i kommunen pågår.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-20