KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Minskad klimatpåverkan
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
Huvudområde SE.1

Minskad klimatpåverkan

Mål: Klimatpåverkan ska minimeras.

Indikatorer

Utsläpp av växthusgaser

IndikatorSE.1.1

Utsläpp av växthusgaser i kommunen per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 4227 kg/inv2015

Lokal produktion av solenergi

IndikatorSE.1.2

Installerad effekt solel per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 90,2 kWh/inv2017

Miljöbilar i trafiken

IndikatorSE.1.3

Andel miljöbilar i trafiken

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 3,5 %2017

Andel miljöbilar i kommunkoncernen

IndikatorSE.1.4

Andelen miljöbilar i kommunkoncernen.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009
Senaste värdet: 67,5 %2016

Körsträcka med personbil

IndikatorSE.1.5

Körsträcka per invånare med personbil

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 1999
Senaste värdet: 667 mil/person2016

Närproducerat livsmedel

IndikatorSE.1.6

Andel närproducerade livsmedel

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 10 %2017

Kollektivtrafik

IndikatorSE.1.7

Antal påstigningar inom landsbygdstrafiken och stadstrafiken.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2014
Senaste värdet: 608123 stycken2017

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2018-03-29