KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Minskad klimatpåverkan
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
Huvudområde SE.1

Minskad klimatpåverkan

Mål: Klimatpåverkan ska minimeras.

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s konvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

För att inte riskera en farlig påverkan på klimatsystemet har EU:s medlemsstater enats om målet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till högst 2 grader jämfört med förindustriell temperaturnivå.

Problemet är i högsta grad en global fråga, men alla utsläpp sker lokalt. Det behöver vidtas åtgärder globalt, men det är även viktigt att vidta löpande lokala åtgärder.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2018-03-29