KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Minskad klimatpåverkan / Kollektivtrafik
Indikator SE.1.7

Kollektivtrafik

Antal påstigningar inom landsbygdstrafiken och stadstrafiken.

Datakälla: Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Kommentar

Antalet resor med buss, både inom landsbygden och inom stadstrafiken, minskade under 2017. Landsbygdsresorna i Katrineholms kommun minskade mest i hela länet under året främst på grund av minskade skolresor. I hela länet har resor både i stad och på landsbygd ökat med 6 %.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2018-03-29