KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Minskad klimatpåverkan / Körsträcka med personbil
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
Indikator SE.1.5

Körsträcka med personbil

Körsträcka per invånare med personbil

Datakälla: RUS - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.

Kommentar

Sedan 2013 har körsträckan per invånare ökat i Katrineholm men genomsnittlig körsträcka per kommuninvånare ligger än så länge under både länet och riket.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2018-03-29