KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Minskad klimatpåverkan / Lokal produktion av solenergi
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
Indikator SE.1.2

Lokal produktion av solenergi

Indikatorn visar installerad effekt solel per invånare som finns påkopplade på det Svenska elnätet.

Installerad effekt solel per invånare.

Datakälla: SCB

Kommentar

I Katrineholm finns det 97 solcellsanläggningar som är påkopplade på det Svenska elnätet med en installerad effekt på 3 080 kW. Det är en ökning med nästan 1 MW på ett år i kommunen. I länet har den installerade effekten ökat med nästan 50 % på ett år.

Från och med 2016 redovisar SCB statistik på detta. Statistiken för 2015 är hämtad från Energikontoret i Mälardalen.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2018-03-29