KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Minskad klimatpåverkan / Andel miljöbilar i kommunkoncernen
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
Indikator SE.1.4

Andel miljöbilar i kommunkoncernen

Indikatorn visar andelen av dessa som är miljöbilar enligt den definition som gällde för stadens inköp vid inköpstillfället.

Andelen miljöbilar i kommunkoncernen.

Datakälla: Årsredovisning 2017

Kommentar

Andelen miljöbilar gick ner 2012 vilket delvis beror på färre gas- och etanolbilar. Även införande av den nya miljöbilsdefinitionen 2013 kan ha haft en påverkan. Den negativa trenden för personbilar fortsatte fram till 2015 då andelen miljöbilar bland kommunens personbilar återigen ökade.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2018-03-29