KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Minskad klimatpåverkan / Miljöbilar i trafiken
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
Indikator SE.1.3

Miljöbilar i trafiken

Här visas den totala andelen miljöbilar som är registrerade i Katrineholms kommun samt andelen miljöbilar som har sålts ur nyproduktion under 2017.

Andel miljöbilar i trafiken

Datakälla: Trafikanalys

Kommentar

Andelen miljöbilar har haft en positiv utveckling men är fortsatt relativt låg, 3,5 procent. Andelen miljöbilar av sålda nytillverkade bilar har sjunkit sedan 2015.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2018-03-26