KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Minskad klimatpåverkan / Närproducerat livsmedel
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
Indikator SE.1.6

Närproducerat livsmedel

Indikatorn visar andel närproducerade livsmedel inom en radie på 25 mil.

Andel närproducerade livsmedel

Datakälla: Kommunens årsredovisning

Kommentar

Andelen närproducerade livsmedel ligger kvar på 10 % av den totala kostnaden för inköp av livsmedel.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2018-03-23