KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Minskad klimatpåverkan / Utsläpp av växthusgaser
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
X2000-tåg, foto: Johan Nygren
Indikator SE.1.1

Utsläpp av växthusgaser

Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser.

Utsläpp av växthusgaser i kommunen per invånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, RUS

Kommentar

Kommunens totala utsläpp av växthusgaser har minskat med 50 % sedan 1990. Den största minskningen har skett inom energiförsörjning och då främst fjärrvärmeproduktionen. De sektorer som stod för störst utsläpp i Katrineholm 2015 var transporter och därefter jordbruket. Länet har höga utsläpp på grund av SSAB i Oxelösund.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2018-03-29