KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Rena sjöar och vattendrag
Barn som badar, foto: Hanna Maxstad
Barn som badar, foto: Hanna Maxstad
Huvudområde SE.2

Rena sjöar och vattendrag

Mål: Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en tillgång som måste skyddas.

Indikatorer

Ekologisk status för ytvattenförekomster

IndikatorSE.2.1

Den ekologiska statusen för kommunens ytvattenförekomster.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 8 stycken2018

Fosfor i sjöar

IndikatorSE.2.2

Statusen aveende fosfor i kommunens sjöar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 11 stycken2018

Badvatten

IndikatorSE.2.3

Andel tjänligt badvatten.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 100 %2018

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-18