KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Rena sjöar och vattendrag / Badvatten
Malmenbadet Foto Lena Hammarbäck
Malmenbadet Foto Lena Hammarbäck
Indikator SE.2.3

Badvatten

Kommunen har provtagningar på nio stycken badplatser varav en har klassats som EU-bad, Djulösjön. Med EU-bad menas att de har i genomsnitt fler än 200 badande per dag. Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Indikatorn visar andelen tjänligt badvatten för kommunens olika badplatser.

Andel tjänligt badvatten.

Datakälla: Badplatsen, Havs- och Vattenmyndigheten

Kommentar

Badvattenkvalitén på Katrineholms badplatser var bra under 2018. Ingen badplats har anmärkningar på badvattenkvalitén.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-18