KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Rena sjöar och vattendrag / Ekologisk status för ytvattenförekomster
Indikator SE.2.1

Ekologisk status för ytvattenförekomster

Indikatorn visar den ekologiska statusen i kommunens ytvattenförekomster. Den ekologiska statusen bedöms i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.

Den ekologiska statusen för kommunens ytvattenförekomster.

Datakälla: VISS- Vatteninformationssystem i Sverige

Kommentar

Enligt den senaste bedömningen som har gjorts har åtta ytvattenförekomster av totalt 63 stycken hög eller god ekologisk status, fyra sjöar och fyra vattendrag. Två vattenförekomster har fått klassningen dålig.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-18