KatrineholmMiljöbarometern

Startsida miljöbarometern / Rena sjöar och vattendrag / Fosfor i sjöar
Barn som badar, foto: Hanna Maxstad
Barn som badar, foto: Hanna Maxstad
Indikator SE.2.2

Fosfor i sjöar

Vid bedömningen av ekologisk status är näringsämnen en parameter där man mäter totalfosforhalten. Indikatorn visar statusen aveende fosfor i kommunens sjöar.

Statusen aveende fosfor i kommunens sjöar.

Datakälla: VISS

Kommentar

Av kommunens 28 sjöar har 11 sjöar god eller hög status gällande näringsämnen. Tre sjöar har klassats med otillfredsställande status och tre sjöar med dålig status. Fyra sjöar har lägre fosforhalt och därmed bättre status sedan 2016. Ingen provtagning har skett under 2017. Utvecklingen går åt rätt håll.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Linda Aldebert, Miljöstrateg/kommunekolog
Mejl: linda.aldebert@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)
Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm

Uppdaterad: 2019-06-18